Valtuustoaloite 18.9.2023: Kunnaneläinlääkäri Turkuun -aloitteen mukainen selvitys

Aktiiviset kuntalaiset ovat tänään jättäneet kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan kunnaneläinlääkäriä Turkuun. Aloitteessa on lähes 4000 nimeä ja se on yksi kaikkien aikojen suosituimpia kuntalaisaloitteita Turussa. Aloite vaatii kunnaneläinlääkärimallia Turkuun. Pieneläinpäivystys on kunnan lakisääteisiä tehtäviä, mutta tällä hetkellä se ei toimi Turussa optimaalisesti. Sopimukset päivystävän yksityisen kanssa ovat kalliita, mutta kaupungin palvelusta maksama hinta ei silti näy kuntalaiselle asti, sillä kuntalainen maksaa vielä yksityiselle sopimusklinikalle isot maksut lemmikin päivystyksellisestä hoidosta. Tämä johtaa siihen, että monet lemmikkieläinten omistajat saattavat joutua lykkäämään eläinten terveydenhuoltoa, tai joutuvat jopa jättämään eläimen oireet täysin huomioimatta. Tämä on väärin eläinten hyvinvointia kohtaan ja aiheuttaa myös stressiä ja kärsimystä omistajille. Kunnaneläinlääkäri tai vastaava muu malli voisi mahdollistaa sellaisen kustannustehokkaan vaihtoehdon lemmikinomistajille, jonka avulla voitaisiin edistää vastuullista eläintenpitoa sekä varmistaa, että mahdollisimman moni pystyisi tarjoamaan lemmikilleen sen ansaitsemaa asianmukaista huolenpitoa taloudellisista rajoitteista huolimatta.

Mielestäni valtuuston tulisi tarttua toimeen ja kuulla turkulaisten lemmikkienomistajien viesti. Jotta kuntalaisaloitteen tavoitteita voidaan järkevästi edistää, täytyy sitä edeltää kuitenkin kattava selvitys parhaasta mahdollisesta mallista. Tällä valtuustoaloitteella esitänkin, että Turku laatii selvityksen siitä, mikä olisi paras ja kustannustehokkain malli lakisääteisen peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkäriavun järjestämiseksi alueellaan. Selvityksen tulisi kattaa mallin ja hinnoittelun lisäksi realistinen tilannekuva eläinlääkärien rekrytointitilanteesta sekä mahdollisuuksista yhteistyöhön alueen muiden kuntien, järjestöjen ja esimerkiksi Varhan kanssa. Sen tulee myös selvittää vaihtoehtoja, joissa välttämätön ja kiireellinen apu turvattaisiin myös niiden henkilöiden lemmikeille, joilla ei ole varaa muutoin hoitoon. 

Lisätietoja: 

Janika Takatalo (kok.) ym.

Janika Takatalo. Kuva: Salla Merikukka

Janikan puhe Nuori2019 -kutsuvierastilaisuudessa

Minulla oli ilo vastaanottaa kaupungintalolla vieraita eilen yhdessä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Katteluksen kanssa. Turkuun on kokoontunut Suomen nuorisotyötä tekevät tahot ja sain pitää tilaisuudessa puheen nuorisolautakunnan puheenjohtajana. Tässä se on!

Puhe 27.3.2019 – Nuori2019

Arvoisat kutsuvieraat!

On ilo toivottaa teidät tervetulleeksi Turkuun, jossa yhtenä harvoista kaupungeista on oma nuorisolautakunta. Meillä Turussa on nuorisotyöllä todella vahva asema ja juuret syvällä. Kaupunki on tuottanut nuorisopalveluja jo vuodesta 1946 ja työpajatoimintaakin on ollut jo yli 30 vuotta, nuorisotiedotusta 15 vuotta ja etsivää nuorisotyötä yli 10 vuotta.

Turussa on rohkeasti kokeiltu erilaisia nuorisotyön muotoja. Meillä esimerkiksi musiikkitoiminta aina ollut vahvaa ja vedämme valtakunnallista Rock Academy –hanketta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa. Myös Turku Game Academy on nostanut e-urheilun asemaa Turussa ja saanut siitä Allianssin myöntämän tunnustuspalkinnon.

Turussa nuorisotyötä tehdään laajasti, nuorimmat asiakkaat ovat nollavuotiaita lasten kulttuurikeskus Seikkailupuistossa ja vanhimmat ovat alle 29-vuotiaita, esim.  nuorten työpajoilla, etsivässä työssä ja skeittihalli Cubessa. Meillä on rakenteilla myös useita monitoimitiloja, jotka tuovat nuorisotyöhön mahdollisuuden uudenlaiseen yhteistyöhön mm. kirjastojen ja koulujen kanssa. Turussa on paljon mahdollisuuksia tehdä nuorisotyötä!

Jotta ei menisi pelkäksi kehumiseksi, haluan nostaa myös muutamia huolenaiheita. Myös Turussa riittää töitä syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi. Turun kaupungin ja Me-säätiön viime syksynä julkistamien laskelmien mukaan Turussa on 2 739 syrjään jäänyttä 15–29-vuotiasta nuorta. Alueellinen eriytyminen on Turussa selkeästi havaittava ilmiö, joka näkyy mm. eroina asukkaiden hyvinvoinnissa ja turvallisuuden tunteessa sekä kaupungin vetovoimassa. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuussa mittavan ohjelman syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimenpiteissä hyödynnetään kohderyhmään ja asuinalueisiin liittyviä mittareita, data-analytiikkaa ja tutkimustuloksia.


Loppuun vielä muutama sana kevään vaaleista ja demokratiasta. Demokratian tulevaisuus on puhututtanut monia tänä vaalien superkeväänä. Monet pelkäävät, miten poliittisen osallistumisen käy tässä ilmapiirissä. Moni kansalainen on menettänyt uskonsa politiikan kykyyn ratkaista ongelmia. Näemme vaalivideoita, jossa epäsuorasti kannustetaan jopa poliittiseen väkivaltaan. Ehdokkaita ahdistellaan ja nuoret kokevat voimattomuutta vaikuttaa Suomen ja maailman tulevaan suuntaan. Vaikka politiikka kiinnostaa, vanhat osallistumisen tavat eivät innosta eikä omalla äänellä uskota olevan yhtä paljon merkitystä kuin ennen. Allianssi on tehnyt hyvää työtä nuorten äänestämisaktiivisuuden ja osallisuuden edistämisen eteen. Nuorisovaalit, nuorten vaalikone ja kirjeet ensimmäistä kertaa äänestäville ovat aivan loistojuttuja, joilla toivottavasti on merkitystä nuorten poliittiseen osallistumiseen.

Myös me täällä Turussa olemme yrittäneet kokeilla uusia tapoja antaa demokratiakasvatusta ja kokemusta vaikuttamisesta. Nuorisotaloillamme on käytössä osallistuva budjetointi, joka avaa nuorille mahdollisuuden olla vaikuttamassa oman ympäristönsä toimintaan ja kehittämiseen. Nuorisovaltuusto on saanut vihdoin edustukset lautakuntiin ja kaupunginvaltuusto on nuorentunut. Minäkään en varmasti olisi tässä, jos en olisi kymmenen vuotta sitten lähtenyt nuorisovaltuustotoimintaan ja sen jälkeen saanut kokeilla siipiäni erilaisissa nuorisojärjestöissä edeten kohti isompia saappaita. Turussa kaupunginhallitusta johtaa alle 30-vuotias ja myös valtuustoryhmissä ja lautakunnissa valtaa on annettu nuorille. Olen tästä iloinen ja ylpeä.

Olen myös iloinen ja ylpeä siitä, että Nuori2019 -päivät järjestetään tänä vuonna juuri Turussa. On ollut mahtavaa tehdä Allianssin kanssa yhteistyötä ja toivon kaikkien viihtyvän päivillä Turussa ja palaavan tänne vielä pian uudestaankin. Nauttikaa illasta ja nuorisomyönteisestä Turusta!

Kokoomus, #Takatalo2019, eduskuntavaalit 2019, nuoret, nuori, Nuori2019, Turku, Varsinais-Suomi, osaaminen, #äänitulevaisuudelle, koulutus, ympäristö, ilmastonmuutos, yrittäjyys
Janika Takatalon puhe Nuori2019 -kutsuvierastilaisuudessa

Nuorten edustavuus lautakunnissa laitettava kuntoon!

Nuorisovaltuuston edustajat Niklas Vaulanen, Mette Hämeenaho ja Tatu Alari vaativat päivän turkulaisessa nuorisovaltuustolle paikkoja Turun lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon. Vaatimus on mielestäni perusteltu ja tärkeä. Samaan aikaan tuntuu myös uskomattomalta, että vuonna 2018 Turussa edelleen täytyy käydä taisteluja nuorten edustavuudesta. Monessa muussa kaupungissa lautakuntapaikat ovat jo vuosia olleet itsestäänselvyys.

Olen itse aloittanut poliittisen taipaleeni nuorisovaltuutettuna Salossa. Tästä alkaa olla kohta kymmenen vuotta aikaa, ja jo silloin Salossa nuorisovaltuutetuilla oli paikat kaikkiin lautakuntiin. Itse sain toimia nuorten edustajana sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kokemus oli opettavainen ja olen kiitollinen silloiselle kaupungin ja lautakunnan johdolle, jotka ottivat nuoret lämpimästi ja avosylin vastaan. Moni meistä tuon ajan nuorisovaltuutetuista jatkoi yhteiskuntatieteellisiin opintoihin ja muutenkin yhteiskunnallisen aktiivisuuden saralla. Nuorisovaltuustolla on tärkeä kasvatustehtävä!

Tällä hetkellä Turun nuorisovaltuustolla on suorat paikat vain nuorisolautakuntaan ja opetus- ja kasvatuslautakuntaan. Meillä nuorisolautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja onkin aina toivottu ja arvokas vieras. On parempi kysyä suoraan nuorten mielipidettä, kuin yrittää arvailla sitä (vaikka nuorisolautakunnassa istuukin melko nuorta porukkaa, jotka eivät ole vielä vieraantuneet nuorten arjesta). Nämä olemassa olevat lautakuntapaikat on saatu sillä perusteella, että niiden käsittelemät asiat liittyvät suoraan nuorten elämään. Tuntuu vähän oudolta, että esimerkiksi kaupunkiympäristö, sosiaali- ja terveyspalvelut tai liikuntapalvelut eivät olisi nuorten asioita.

Nuorisovaltuutettujen lautakuntapaikkoja on vastustettu myös monilla muilla hämmentävillä perusteilla. Yksi niistä on se, että sen jälkeen myös muut ryhmät kuten vanhusneuvosto tarvitsisivat omat paikat. Tämä perustelu ei mielestäni ole pitävä, sillä nuoret tarvitsevat oman edustajan nimenomaan sen vuoksi, että eivät vielä voi itse äänestää tai asettua ehdolle vaaleissa. Myös väite kulujen kasvamisesta ei ole pitävä: nuoret eivät ole vaatimassa samoja kokouspalkkioita kuin varsinaisilla lautakunnan jäsenillä on. Kolmantena on vedottu salassa pidettäviin asioihin. Jos tämä kohta on onnistuttu ratkaisemaan myös muissa kaupungeissa, miksi se olisi ongelma Turussa? Nuorisovaltuuston edustajia koskevat samat salassapitosäännöt kuin muita lautakunnassa istuvia.

Vetoan puheenjohtajakollegoihini muissa Turun lautakunnissa. Kutsukaa nuoria kokouksiin ja antakaa heille mahdollisuus. Miettikää, minkä viestin asian vastustaminen antaa niille harvoille nuorille, jotka ovat kiinnostuneet yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? Kuinka saamme ikinä poliittisen kiinnostuksen nuorissa heräämään, jos jo alusta pitäen he joutuvat näin perusjutuissa kohtaamaan negatiivista ilmapiiriä ja vastustusta?

Kyse on myös nuorisolain noudattamisesta: nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Janika Takatalo

Kirjoittaja on Turun nuorisolautakunnan puheenjohtaja ja Turun nuorisovaltuuston kummivaltuutettu (kok.)