In English / På Svenska

Hello and welcome to my site!

I'm a 29 year-old Master of Political Science and a City Councillor. I am currently working as a political assistant to a MEP (based in Finland). Before that I have been for example an EU Advocacy and International Affairs Specialist at the Finnish National Youth Council Allianssi and a political assistant to the Minister of Education in the Finnish Parliament. I'm also doing my doctoral studies at the University of Turku. I grew up in a family that has a lot entrepreneurs in it and that was one reason for my party choice. National Coalition Party believes that we need hard-working and entrepreneurial people and sound economic decisions in order for society to flourish. I have always been keen to learn and appreciated education and the fact that getting an education in Finland is possible for people with very different backgrounds. I am the first one in my family to get a Master's Degree.

Southwest Finland is my home. I was born and raised in Salo, where most of my family still lives, but moved to Turku to study when I was 20 years old. Both, my hometown and the region, are close to my heart. Because of my work I travel a lot and can often be spotted on a train some-where between Turku, Salo and Helsinki.

As a politician I am young but experienced. I first started as a member of Youth Council ten years ago and advanced from there all the way up to the top of national youth and student politics. At the moment I am, among other things, a Chair of the Youth Committee in Turku, a Vice-Chair of our party group (which is the biggest group) in the City Council of Turku and a member of Regional Council in Southwest Finland. I have worked in the field of educational politics in my university's Students' Union and in the Minister of Education's cabinet. As a decision-maker I am blue-green (our party's colour is blue but I see that i'm partly green too, because I care a lot about the environment), modern and aiming for reform based on expertise.

I want to be the voice of future generations. I understand the big trends that are driving change and what they require from those who are making the necessary decisions. I know what issues can and should be changed. I have, on a long-term basis, educated myself and gained experience that is useful for a decision-maker. I am involved in politics to help build a society that is based on strong economy, education, equal possibilities and sustainable development. A vote for me is a vote for the future!

Read my blog in English here.
Listen my interview in English here.

-Janika

Hej och välkommen till mina nätsajter!

Jag är politices magister, expert på påverkande och kommunbeslutsfattare på 29 år. Jag arbetar för närvarande som politisk assistent för en MEP (i Finland). Jag har alltid varit vetgirig och uppskattat bildning samt att alla i Finland har möjligheten till högskoleutbildning oberoende av sin bakgrund. Jag är själv den första magistern i min släkt.

Jag är född och uppvuxen i Salo där största delen av min släkt bor. Jag flyttade till Åbo med anledning av studierna när jag var 20 år – båda hemstäderna och hela landskapet är kära för mig. Jag reser mycket i Finland och Europa på grund av mitt jobb.

Som politiker är jag ung men erfaren. Jag inledde min politiska karriär som medlem i ungdomsfullmäktige för över tio år sedan och efteråt har jag tagit mig fram till den ungdoms- och statspolitiska toppen på riksnivå. För tillfället är jag bland annat medlem i Åbo stadsfullmäktige, Egentliga Finlands landskapsfullmäktige och samlingspartiets partistyrelse. Jag har arbetserfarenhet inom utbildningspolitik både från studentkåren vid Åbo universitet och som undervisningsministerns assistent. Jag kan beskrivas som blågrön och modern beslutsfattare vars reformvänlighet baserar sig på sakkunnighet.

Jag vill fungera som röst för den nya generationen. Jag förstår stora förändringstrender och vad de kräver av beslutsfattarna. Jag vet hur man kan och bör påverka ärenden. Jag har långsiktigt skaffat utbildning och erfarenhet som man kan dra nytta av som beslutsfattare. Jag är med i politiken för att bygga upp ett samhälle som är baserat på stark ekonomi, bildning, jämlika möjligheter och hållbar utveckling. En röst på mig är en röst för framtiden!

-Janika