Politiikka

Määrittelen itseni ennen kaikkea sinivihreäksi. Se tarkoittaa, että olen kokoomuslainen vahvalla ympäristöpoliittisella painotuksella. Minua kuvaavia sanoja ovat myös keskustaoikeistolaisuus, liberaalius ja uudistushenkisyys. Kaiken pohjana on järkevä taloudenpito ja kannustava yhteiskunta.

Kun yhteiskunnan talouspoliittinen perusta on kunnossa, se mahdollistaa meille muun hyvän toteuttamisen. Hyvä yhteiskunta rakentuu esimerkiksi sivistyksestä, tasa-arvoisista mahdollisuuksista ja kestävästä kehityksestä. Politiikka rakentuu asiakysymysten varaan, mutta päätökset tehdään aina arvopohjalta, faktoihin nojautuen. Arvot varmistavat, että päättäjä ei heittelehdi tuulen mukana tai myötäile vain kulloinkin vallalla olevaa ilmapiiriä. Omia arvoja tulee puolustaa ja niiden takana seistä silloinkin, kun päätökset ovat vaikeita. Tältä sivulta voit lukea tarkemmin arvoistani.

Kannustava yhteiskunta ja vahva talous

Hyvä yhteiskunta on sellainen, jossa työnteko ja yrittäminen on aina kannattavaa. Haluan, että hyvinvointiyhteiskunnan parhaat puolet voidaan taata myös tuleville sukupolville. Se tarkoittaa esimerkiksi rakenteellisia uudistuksia, velkaantumisen taittamista ja panostuksia kestävään kasvuun. Pk-yritysten toimintamahdollisuuksia tulee parantaa esimerkiksi paikallista sopimista lisäämällä ja ylimääräistä sääntelyä keventämällä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työmarkkinoille kykyjensä mukaan, ja samalla on pidettävä huolta heistä, jotka eivät pysty. Sosiaaliturva ja verojärjestelmä tulee uudistaa vastaamaan uutta työelämää, jossa toimitaan yhä useammin perinteisen palkkatyön, koulutuksen ja yrittämisen eri pituisten jaksojen välillä. Tulevaisuuden talousnäkymissä tulee ymmärtää myös kaupungistumisen megatrendi, digitalisaation luomat uudet alat ja globalisaation mahdollisuudet. Nuorena aikuisena minulla on horisontti tarpeeksi pitkällä; vahva ja eteenpäin katsova talouspolitiikka tänään tarkoittaa paremminvoivaa yhteiskuntaa huomenna.

Sivistys ja osaaminen

Sivistys ja osaaminen ovat hyvinvoinnin perusta. Suomi on tunnettu korkeasta osaamisesta ja näin tulee olla tulevaisuudessakin. Osaaminen rakentuu varhaisten vuosien varaan, ja siksi kannatan esimerkiksi kaksivuotista esiopetusta ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoa. Koulutusjärjestelmämme kaikkien osien tulee tarjota lapsille, nuorille ja vanhemmillekin maailman parasta koulutusta. Sen tulee myös vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen. Yhteiskuntana tärkeimmät tulevaisuuspanostukset on tehtävä tiede- ja innovaatiopolitiikan puolelle. Ilman korkeakoulujen ja elinkeinoelämän tiivistä yhteistyötä emme tule pärjäämään osaamisintensiivisessä maailmantaloudessa. Sivistys on minulle myös paljon muuta kuin korkeaa osaamista. Se on esimerkiksi avarakatseisuutta, välittämistä ja toisen asemaan asettumisen kykyä. Tarvitsemme maailmaan lisää sivistystä!

Ympäristö ja eläimet

Ilmastonmuutos on sukupolvemme kriittisin ratkaistava ongelma. Ilman elinkelpoista maapalloa ei paljon muullakaan ole väliä. Tarvitsemme puhdasta luontoa, ilmaa, vettä ja ruokaa. Tämän päivän valinnat joko tuhoavat tai säilyttävät nämä ja siksi tarvitsemme kunnianhimoisia kansainvälisiä sopimuksia. Roskaaminen ja saasteet ovat myös merkittävä ongelma, etenkin meriin kertyvä mikromuovi. Itämeren ja muiden vesistöjen suojelemiseksi on olemassa keinoja, mutta ei tarpeeksi toteuttajia. Ympäristötalkoisiin tarvitaan kaikki puolueet, päättäjät ja kansalaiset ideologioihin katsomatta. Meille sinivihreille kokoomuslaisille luontaista on teknologian ja markkinatalouden hyödyntäminen taistelussa ympäristön puolesta. Esimerkiksi oikein suunnattujen energiatukien ja verokannustimien kaltaisilla työkaluilla voidaan vaikuttaa ihmisten ympäristöystävällisempiin valintoihin. Yksi suurimmista ilmastoteoista, jonka yksittäinen ihminen voi tehdä, on lihansyönnin lopettaminen tai vähentäminen. Kasvisruoka on paitsi ympäristöystävällisempää, myös eettisempää. Olen hyvin eläinrakas ja minulle eläinten hyvinvointi ja eläinten oikeuksien puolustaminen on myös yksi arvojeni kulmakivi.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Yksi syy, miksi Kokoomus on puolueeni, on mahdollisuuksien tasa-arvo. Meillä uskotaan siihen, että jokaisen ihmisen potentiaali ansaitsee kasvaa täyteen kukoistukseensa. Kenenkään tulevaisuutta ei saa rajoittaa se, mistä hän on kotoisin, millaiset vanhemmat hänellä on, mikä on hänen ihonvärinsä tai mikä on hänen seksuaalinen suuntautumisensa. Yhteiskunnan tulee toimia mahdollistajana ja antaa kaikille yhtäläiset eväät kokeilla, onnistua, epäonnistua ja taas nousta uudelleen. Olen vankka sukupuolten välisen tasa-arvon kannattaja ja feministi. Työelämässä, koulutusalavalinnoissa ja hyvinvoinnissa on edelleen rakenteellisia eroja sukupuolten välillä, joista eroon pääsemällä pieni kansakuntamme menestyisi paremmin ja yksilöt olisivat onnellisempia. Jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden on oltava loukkaamaton. Suomen ja Euroopan tulee olla myös maailman paras paikka lapsille ja perheille.

Kansainvälisyys

Olen suomalainen, pohjoismaalainen, eurooppalainen ja maailmankansalainen. Isänmaallisuus ja kansainvälisyys eivät ole ristiriitaisia arvoja. Menestymme parhaiten avoimena yhteiskuntana, joka käy kansainvälistä kauppaa ja vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisissä pöydissä. Sulkeutuminen olisi heikentymisen ja hiipumisen tie. Kuulumme vahvasti läntiseen demokratiaperinteeseen ja arvoyhteisöön, ja näin tuleekin olla. Euroopan on yhdessä löydettävä ratkaisut esimerkiksi maahanmuuttoon, joka väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen johdosta tulee vain kiihtymään. Siihen liittyy kiinteästi integraatiopolitiikka, jossa meidän ei ole varaa epäonnistua. Keskeistä on se, että jokainen maa kantaa globaalin vastuunsa ja ottaa sen verran pakolaisia, että heille on mahdollista löytää hyvä paikka yhteiskunnassa. Suomi pysyy rauhallisena, turvallisena ja vakaana yhteiskuntana, kun jokainen täällä asuva haluaa omalla panoksellaan rakentaa sitä kotimaanaan ja näkee edessään mahdollisuuksia.

Tutustu vaalitavoitteisiini tarkemmin