Kokoomusopiskelijoiden Takatalo: Lentämisen huvivero käyttöön koko EU:n alueella

Tiedote  29.8.2018
Heti vapaa julkaistavaksi

Kokoomusopiskelijoiden Takatalo: Lentämisen huvivero käyttöön koko EU:n alueella

Lentomatkustamisen suosio kasvaa jyrkästi, eikä horisontissa ole näkyvissä muutosta. Lentoliikenne on ilmastotalkoiden vapaamatkustaja ensimmäisessä luokassa, sillä kerosiini on kansainvälisten sopimusten perusteella verovapaata, eikä kansainvälisiltä lennoilta Euroopassa makseta arvonlisäveroa.

– Ilmastonmuutos edellyttää nopeita toimia. Teknologia on matkalla pelastamaan meitä, mutta se tapahtuu auttamattoman hitaasti. Nykyisten lentokoneiden käyttöikää on valtavasti jäljellä ja niitä hankitaan jatkuvasti lisää. Uudelle teknologialle ei ole tilaa sellaisessa mittakaavassa, että sillä olisi vaikutusta ilmastonmuutokseen, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

Lentoliikenteen etuoikeudet vääristävät kilpailua muun muassa lentämisen ja raideliikenteen välillä. Nykyisellään lentäminen on halpaa, jolloin sen kysyntä kasvaa ja lentokenttäinfrastruktuuriin ja kalustoon investoidaan. Tämä taas edelleen sementoi lentämisen kysyntää. Kokoomusopiskelijat toivoisi vastaavan dynamiikan olevan nähtävissä jatkossa raideliikenteessä.

Ruotsissa otettiin huhtikuussa 2018 voimaan lentovero, jolla on tarkoitus hillitä lentämisen räjähdysmäistä kasvua ja täten ilmastonmuutosta. Kokoomusopiskelijat haluaa koko Euroopan seuraavan Ruotsin esimerkkiä ja säätävän yhteisen lentoveron. Muutoksena Ruotsin malliin Kokoomusopiskelijat kuitenkin tahtoisivat tehdä selkeämmän eron työ- ja huvimatkojen verottamiselle.

– Kaikkia EU-maita sitovalla lentoverolla saavutetaan alueellista vaikuttavuutta, eikä veron kiertäminen olisi mahdollista siirtämällä lentojen lähtö- tai kauttakulkumaata. Haluamme kuitenkin kaukomaiden huvimatkoja verotettavan tiukemmin kuin työmatkoja, jotta verosta ei aiheudu yrityselämälle haittaa. Lisäksi veron tulee määräytyä lentomatkan pituuden mukaan, painottaa Takatalo.

Kokoomusopiskelijat katsoo, että lentovero on nopea ja konkreettinen toimi, jolla ihmisten käyttäytymistä ohjataan ympäristöystävällisemmäksi ja hillitään ilmastonmuutosta. Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti lentoliikenteen päästöjen hillintään, mutta vapaaehtoisiin päästökompensaatioihin on tarttunut hyvin harva. Lentämisen hillitseminen oikein suunnatun lentoveron avulla on konkreettinen ja nopea ilmastoteko, jollaisia ajassamme on nähty valitettavan vähän.

Lisätietoja:

Janika Takatalo
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
+358 44 982 04 65
janika.takatalo@kokoomusopiskelijat.fi