Kokoomuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma julkistettu

Tiedote 11.3.2019

Julkaisuvapaa

Kokoomus ehdottaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Kokoomuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittinen ohjelma on julkaistu. Puoluehallitus on hyväksynyt ohjelman, joka valmisteltiin eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Raassinan sekä puoluehallituksen jäsen Janika Takatalon johdolla.

Kansanedustaja Sari Raassina korostaa kokoomuslaisen tasa-arvoajattelun lähtökohtana yksilön itsemääräämisoikeutta ja oikeutta olla oma itsensä.

”Jokaisen on voitava ominaisuuksistaan tai lähtökohdistaan riippumatta tavoitella omia päämääriään, oppia uutta, kehittää itseään ja hyötyä ahkeruutensa ja järkevien valintojen tuloksista. Ihmisen on voitava mahdollisimman pitkään säilyttää mielessään rajattomien mahdollisuuksien ajatus”, Raassina painottaa.

Takatalo nostaa esiin kansainvälisen näkökulman.

”Suomessa sukupuolten tasa-arvo toteutuu monien kansainvälisten vertailujen perusteella varsin hyvin. Tämä ei tarkoita, ettei ratkaistavia ongelmia ja voitettavia haasteita yhä olisi. Vaikka tekemistä on kotimaassa, Suomen on oltava mukana edistämässä tasa-arvoa myös maailmalla. Usein juuri tasa-arvon puuttuminen on yhteiskuntien hyvinvointia ja vakautta keskeisesti heikentävä tekijä, johon vaikuttamalla myös taloudelliset ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat helpommin ratkaistavissa”, sanoo Takatalo.

Ohjelmassa on seitsemältä politiikan osa-alueelta kaikkiaan 28 toimenpidettä, joita kokoomus ehdottaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Ohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa:

https://www.kokoomus.fi/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuuspoliittinen-ohjelma/

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ohjelma, kokoomuksen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, kokoomus, #Takatalo2019, eduskuntavaalit 2019, Turku, Salo, Eurovaalit 2019, Varsinais-Suomi

Perhevapaauudistus on liian tärkeä romutettavaksi

Pitkään odotettu perhevapaauudistus sai tänään ikävän käänteen, kun Keskustan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ilmoitti neuvottelujen kariutuneen. Kokoomusopiskelijat pitää perhevapaauudistusta niin tärkeänä, että sen kariutuminen ei voi olla vaihtoehto.

– Perhevapaauudistusta tarvitaan tasa-arvon ja työllisyyden nimissä. Olen todella pettynyt uusimpaan käänteeseen ja kokoomuksen hallituskumppaneiden takapajuisuuteen asiassa, puuskahtaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

Hallitus on sopinut uudistukselle reunaehdot, joiden mukaisesti asiaa on valmisteltu. Nyt viime metreillä Keskustan rohkeus edistää naisten työmarkkina-asemaa ja lasten oikeutta varhaiskasvatukseen näyttää pettävän.

– Vetoamme siihen, että asia otettaisiin vielä hallituspuolueiden puheenjohtajien triossa käsittelyyn. Keskustaa ei saa päästää perääntymään, vaan asiassa on edettävä. Perheet ja tasa-arvo eivät voi odottaa, sanoo Takatalo.

Uudistus on tärkeä hallituksen tavoitteiden näkökulmasta. Perhevapaauudistusta tarvitaan esimerkiksi 72 prosentin työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi. Lisäksi vanhemmuuden kustannusten tasaisempi jakautuminen vähentäisi sukupuolten epätasa-arvoa työmarkkinoilla. Uudistuksen tarve on tunnustettu laajasti yhteiskunnassa ja useat tahot tukevat sitä työmarkkinajärjestöjä myöten.

Parhaimmillaan uudistus lisäisi tasa-arvoa, perheiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia järjestää arki paremmin. Yhä useampien isien tulisi voida käyttää vapaita ja myös erilaiset perheet tulisi huomioida nykyistä perhevapaajärjestelmää paremmin. Kokoomusopiskelijat kannattaa perhevapaiden uudistamista moderneiksi, tälle vuosituhannelle tuleviksi käytänteiksi.

Rakenteita on muutettava, jotta käsitykset sukupuolesta, naisten tasa-arvosta, miesten vanhemmuudesta, työnteosta ja perheistä muuttuvat.

Lisätietoja:

Janika Takatalo

Puheenjohtaja

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

+358 44 982 04 65