Perhevapaauudistus on liian tärkeä romutettavaksi

Pitkään odotettu perhevapaauudistus sai tänään ikävän käänteen, kun Keskustan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ilmoitti neuvottelujen kariutuneen. Kokoomusopiskelijat pitää perhevapaauudistusta niin tärkeänä, että sen kariutuminen ei voi olla vaihtoehto.

– Perhevapaauudistusta tarvitaan tasa-arvon ja työllisyyden nimissä. Olen todella pettynyt uusimpaan käänteeseen ja kokoomuksen hallituskumppaneiden takapajuisuuteen asiassa, puuskahtaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

Hallitus on sopinut uudistukselle reunaehdot, joiden mukaisesti asiaa on valmisteltu. Nyt viime metreillä Keskustan rohkeus edistää naisten työmarkkina-asemaa ja lasten oikeutta varhaiskasvatukseen näyttää pettävän.

– Vetoamme siihen, että asia otettaisiin vielä hallituspuolueiden puheenjohtajien triossa käsittelyyn. Keskustaa ei saa päästää perääntymään, vaan asiassa on edettävä. Perheet ja tasa-arvo eivät voi odottaa, sanoo Takatalo.

Uudistus on tärkeä hallituksen tavoitteiden näkökulmasta. Perhevapaauudistusta tarvitaan esimerkiksi 72 prosentin työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi. Lisäksi vanhemmuuden kustannusten tasaisempi jakautuminen vähentäisi sukupuolten epätasa-arvoa työmarkkinoilla. Uudistuksen tarve on tunnustettu laajasti yhteiskunnassa ja useat tahot tukevat sitä työmarkkinajärjestöjä myöten.

Parhaimmillaan uudistus lisäisi tasa-arvoa, perheiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia järjestää arki paremmin. Yhä useampien isien tulisi voida käyttää vapaita ja myös erilaiset perheet tulisi huomioida nykyistä perhevapaajärjestelmää paremmin. Kokoomusopiskelijat kannattaa perhevapaiden uudistamista moderneiksi, tälle vuosituhannelle tuleviksi käytänteiksi.

Rakenteita on muutettava, jotta käsitykset sukupuolesta, naisten tasa-arvosta, miesten vanhemmuudesta, työnteosta ja perheistä muuttuvat.

Lisätietoja:

Janika Takatalo

Puheenjohtaja

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

+358 44 982 04 65