Välittämisen arvon ulotuttava eläimiin

Yksi kokoomuksen perusarvoista on välittäminen. Periaateohjelmassamme sanotaan, että välittämistä ei voi ulkoistaa. Jokaisen on kannettava henkilökohtainen vastuu ja heikommista on huolehdittava.

Ihmisten lisäksi tietoisia ja tuntevia ovat muutkin lajit. Tukeudumme kuitenkin usein spesismiin, eli pidämme yhtä lajia, ihmistä, muita arvokkaampana. Toisaalta uskomme, että ihmisen vastuulla on huolehtia niistä, jotka eivät siihen itse pysty tai jotka ovat muuten heikommassa asemassa.

Miten siis tähän kategoriaan asettuvat esimerkiksi siat, jotka ovat ymmärryksessään viisivuotiaan lapsen tasolla?

Pahin eläinsuojelun ongelmakohta tällä hetkellä on tuotantoeläinten olot. Tilakoot ovat entistä suurempia, minkä seurauksena eläinten yksilöllinen hoito on vähäistä tai jopa olematonta. Jalostuksen ja liikkumattomuuden vuoksi useat sairaudet ovat yleistyneet. Ympäristö sisältää virikkeitä niukasti, eivätkä eläimet pysty elämään lajityypillisillä tavoilla.

Voimme kääntää selkämme ja ajatella asiat parhain päin, mutta se ei ole arvojemme mukaista. Jokaisella yksilöllä on vastuu omista valinnoistaan ja toimistaan – edistääkö vai ehkäiseekö toimillaan muiden kärsimystä. Länsimainen elämäntapa perustuu tällä hetkellä pitkälti suurten eläinmäärien hyväksikäyttöön. Se ei ole ekologista, eikä myöskään eettistä.

Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus. Uudistus on tärkeä ja sitä on odotettu vuosia. Lakiluonnos on tänä syksynä lausunnoilla ja ensi keväänä sen on tarkoitus tulla eduskuntakäsittelyyn. Toivon kokoomuslaisilta aktiivisuutta asiassa. Keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi kivuliaiden toimenpiteiden kielto ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa, lajityypillisten tarpeiden toteutuminen etenkin liikkumisen osalta ja eläimille haittaa aiheuttavaan jalostukseen puuttuminen. Myös maininta eläinten itseisarvosta lakitekstiin olisi paikallaan. Minun moraalini ei kestä, että eläimillä olisi vain taloudellista ja tuotannollista arvoa. Jokaisella älykkäällä ja tuntevalla olennolla on aina myös arvoa sinänsä.

Eletään siis todeksi arvojamme ja päivitetään niitä myös tähän päivään. Vuoden 2016 Eurobarometrin mukaan suomalaisista 99 % pitää eläinten hyvinvoinnista huolehtimista tärkeänä ja 90 % on sitä mieltä, että hyvinvoinnista pitäisi huolehtia nykyistä paremmin. Tältä pohjalta meidän tulee katsoa myös meneillään olevaa Kokoomuksen periaateohjelman uudistamista. Välittämisen arvon on ulotuttava myös muihin lajeihin kuin ihmisiin, ja yksilönvapauksia korostavassa puolueessa yksilölliset tarpeet on huomioitava myös eläinten kohdalla.

Janika Takatalo
Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja