YTHS-laajeneminen tuo korkeakouluopiskelijat samalle viivalle

Tiedote 25.9.2018

Julkaisuvapaa heti

Kokoomusopiskelijat: YTHS-laajeneminen tuo korkeakouluopiskelijat samalle viivalle

Kokoomusopiskelijoiden ja koko opiskelijaliikkeen pitkäaikainen tavoite Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajentumisesta on vihdoin toteutumassa. Eduskunta käsittelee tänään lakiesitystä, jonka myötä YTHS:n palvelujen piiriin pääsevät jatkossa myös ammattikorkeakouluopiskelijat. Samalla korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy KELAlle ja ylioppilaskuntien pakkojäsenyydeltä poistuvat viimeisetkin perusteet.

– Iloitsemme YTHS:n laajentumisesta, sillä se takaa yhdenvertaiset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille ja sen avulla voidaan kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä. Tätä on kovasti odotettu ja Kokoomuksen johdolla ajettu, kehuu Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

Kokoomusopiskelijat ovat myös pitkään vastustaneet ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä, sillä se rikkoo jokaiselle ihmiselle perusoikeuksissa suotua yhdistymisvapautta. Ammattikorkeakouluissa vastaavaa pakkomaksua ei ole. Ylioppilaskuntien pakollisen jäsenmaksun yhtenä perusteena on pitkään ollut se, että jäsenmaksun yhteydessä ylioppilaskunnat keräävät opiskelijoilta myös YTHS-maksun. Jatkossa maksu ohjataan KELAn kautta, joten tätäkään syytä pakkojäsenyydelle ei enää ole.

– Nyt on aika siirtää pakkojäsenyys historian kirjoihin. Riittäviä perusteluja yhdistymisvapauden rajoittamiselle ei kertakaikkiaan enää ole. Tuodaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat samalle viivalle sekä terveydenhuollon että pakkojäsenyyden suhteen, painottaa Takatalo.

YTHS:n laajeneminen ja ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden poistaminen ovat myös Kokoomuksen puoluekokouksessa hyväksyttyjä virallisia tavoitteita.

 

Lisätietoja:

Janika Takatalo

Puheenjohtaja

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta

+358 44 982 0465

janika.takatalo@kokoomusopiskelijat.fi

 

YTHS muuttuu, samalla poistuvat perusteet pakkojäsenyydelle

Tiedote 21.2.2018
Julkaisuvapaa heti

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) piiriin ovat vihdoin pääsemässä myös ammattikorkeakouluopiskelijat. Tämä on tervetullut muutos, jota Kokoomusopiskelijatkin on ollut ajamassa. Samalla kuitenkin palvelutarjonta on supistumassa ja hintojen odotetaan nousevan.

Uudistusta val­mis­tel­lut työ­ryh­mä esit­tää, et­tä YTHS ei enää tar­joa opis­ke­li­joil­le gy­ne­ko­lo­gien ja iho­tau­ti­lää­kä­rien pal­ve­lui­ta vuo­den 2020 alus­ta läh­tien, vaan kes­kit­tyy pe­rus­ta­soi­siin pal­ve­lui­hin. Eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta vain mie­len­ter­veys­pal­ve­lut jää­vät osak­si opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa.

– On valitettavaa, että palvelutarjonta supistuu, mutta toisaalta uskomme sote-uudistuksen tuoman valinnanvapauden sujuvoittavan myös opiskelijoiden terveydenhoitopalvelujen saamista. Jatkossa ihotautilääkärille ja gynekologille pääsee nopeasti vaikka yksityisten palveluntarjoajien kautta, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

Kokoomusopiskelijoiden mielestä on olennaista keskittyä palveluihin, jotka hyödyttävät opiskelijoita mahdollisimman laajasti. Hoitoon ohjausta erityisesti erikoissairaanhoidon puolelle on kuitenkin parannettava, kun YTHS:n palvelut supistuvat. Mielenterveyspalvelujen säilymistä Kokoomusopiskelijat pitävät erittäin hyvänä ratkaisuna.

– Mielenterveysongelmat ja arjessa jaksaminen ovat monelle korkeakouluopiskelijalle tuttuja haasteita. Matalan kynnyksen palveluja tuleekin lisätä, jotta ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman ajoissa. Näiltä osin YTHS voisi vielä parantaa juoksuaan ja nyt palveluiden uudelleenjärjestelyn yhteydessä sille olisikin otollinen paikka, toteaa Takatalo.

YTHS-uudistus muuttaa myös opiskelijaterveydenhuollon rahoituspohjaa. Ennen ylioppilaskunnat ovat keränneet jäseniltään pakollisen YTHS-maksun, jolla on rahoitettu osa palvelusta. Jatkossa KELA kerää rahan, eivätkä ylioppilaskunnat enää toimi puhtaasti hallinnollisena välikätenä.

– Moni on perustellut ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä nimenomaan YTHS-maksun pohjalta. Muutoksen myötä viimeisetkin perusteet ylioppilaskuntien pakkojäsenyydelle poistuvat. Kokoomus otti viime puoluekokouksessaan viralliseksi kannaksi pakkojäsenyydestä luopumisen. Nyt olisi aika ja paikka edistää tätä vielä kuluvalla hallituskaudella, muistuttaa Takatalo painokkaasti.

Lisätietoja:
Janika Takatalo
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
+358 44 982 04 65
janika.takatalo@kokoomusopiskelijat.fi