Starka baskunskaper ska toppa den utbildningspolitiska agendan

ps. lue täältä sama suomeksi

Den bästa grundskolan i världen har länge varit finländarnas stolthet och dess allmänna hemlighet, världens bästa lärare och undervisning, har väckt uppmärksamhet bland människor från världens alla hörn. Under den gångna valperioden har skolsystemet reformerats förtjänstfullt från småbarnspedagogiken till högskolenivån, och därefter ska nästa regeringsprogram innehålla två viktiga mål: att slutföra reformerna behärskat och garantera varje elev starka baskunskaper från grundskolan.

Vi har alltmer unga med svaga baskunskaper från grundskolan vilket leder till att många avbryter andra stadiet. Svaga kunskaper inom läs-, skriv- och räknekunnighet ökar risken att bli utslagen för de är förutsättningar att klara sig i de fortsatta studierna och arbetslivet. De viktigaste framtidskunskaper som vi kan förmedla till barn och unga är att lära sig lära och intresset av sin egen framtid.

Många partier har förslagit att förlänga läroplikten med ytterligare ett år till 18 år som lösning. Att förlänga läroplikten i slutet av studierna utelsuter ändå inte bristen på baskunskaperna och är därför bara en kosmetisk åtgärd och inte en riktig lösning. Mer effektivt är att blicka mot de tidiga levnadsåren och början av grundskolan. Samlingspartiet företräder att förskolan börjar vid fem års ålder och att de första klasserna förvandlas till en flexibel enhet.

Förskoleundervisningen som inleds tidigare garanterar lika möjligheter när bakgrundsskillnaderna mellan olika elever kan balanseras. Utöver kan de möjliga inlärningssvårigheterna beaktas tidigare än i nuläget av en behörig barnträdgårdslärare och så kan familjerna få rättidigt stöd. Grundskolans första år måste fokuseras till att ingjuta läs-, skriv- och räknekunnighet.

I stället för skolåren måste vi fästa uppmärksamhet vid kompetensmålen. Läroplikten bör genomföras med tanke på inlärningsmålen. Målet ska vara att varje elev som börjar tredje klass kan läsa, skriva och räkna. På de starka baskunskaperna är det bra att bygga senare inlärning. De som behöver extra stöd ska få det. Vi ska inte heller glömma dem som går framåt snabbare och låta dem bli förslöade. Vi behöver fler möjligheter till individuella studiestigar.

Nu ska vi återupprätta baskunskaperna. Vi ska lyfta upp tillgången till starka baskunskaper till utbildningspolitikens primära mål under den blivande valperioden.

Janika Takatalo
Samlingspartiets Studerandeförbunds ordförande
Medlem i stadsfullmäktige
Riksdagsvalskandidat
Åbo

Eduskuntavaaliehdokas / riksdagskandidat Janika Takatalo, vihreä kokoomuslainen, barn, grundskola, förskola
Riksdakskandidat Janika Takatalo