25+1 asiaa, jotka haluan maailmassa muuttaa

Nyt on ensimmäinen kvartaali elämässä takana. Synttärien kunniaksi listasin 25+1 asiaa, jotka haluan maailmassa muuttaa. Nämä eivät ole välttämättä missään tärkeysjärjestyksessä, vaan spontaanin bussimatkan ideoinnin tuloksia. Elämässä tulee olla tavoitteita myös seuraaville kvartaaleille 🙂

 1. Nuoren naisen palkkaaminen ei saa olla työnantajalle riski. Tasa-arvoinen työelämä.
 2. Muoviongelma on ratkaistava esim. kertakäyttöisen muovin kieltämisellä
 3. Eläinten hyvinvointia parannetaan ja eläinten itseisarvo tunnustetaan laissa
 4. Kukaan ei valmistu peruskoulusta ilman välttämätöntä lukutaitoa ja muutenkin suomalaisten lukuinto ja -taito pysyy korkealla.
 5. Jokaisen halukkaan lapsitoiveet toteen perheystävällisellä politiikalla ja adoption ja hedelmöityshoitojen saatavuuden helpottamisella.
 6. Tieteen ja teknologian valjastaminen ilmastonmuutoksen ratkaisuun. Merkittävät TKI-panostukset globaalien haasteiden taklaamiseen.
 7. Jokaiselle itsemääräämisoikeus kehoonsa. Sukuelinten silpomiset, ehkäisykiellot, strerilisaatiopakot ja aborttien vastustamiset siirrettävä historiaan.
 8. Eurooppalaisuus, kansainvälisyys ja avoimuus yleiseksi johtoajatukseksi rasismia, nurkkakuntaisuutta ja ahdasmielisyyttä vastaan.
 9. Mielenterveyspalvelujen resurssit kuntoon. Etenkin nuorten saatava ennaltaehköisevästi apua, jotta ongelmat eivät kasvaisi liian suuriksi kantaa.
 10. Yhteiskunnan tulee aina kannustaa työntekoon ja yrittämiseen. Yrittäjät ovat yhteiskunnan sankareita, joille kuuluu arvostus ja palkkio tehdystä työstä!
 11. Puolustuskyvyttömiin ja heikompiin  (kuten lapsiin ja eläimiin) kohdistuvien rikosten rangaistukset ja rangaistuskäytännöt tiukemmiksi.
 12. Jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä elämässä kykyjensä ja ahkeruutensa mukaan. Esim. vanhempien koulutustausta ei saa määrittää sitä, miten todennäköisesti lapsi kouluttautuu korkealle.
 13. Vähäpäästöinen liikenne ja kierto- ja jakamistalous aina kannattavammaksi kuin saastuttaminen ja kertakäyttöisen vaihtoehdon valitseminen.
 14. Jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen pienestä pitäen.
 15. Jokainen lapsi osa-aikaisesti maksuttomaan, pedagogisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisy.
 16. Enemmän valtuuksia puuttua kiusaamiseen ja resursseja tunnistaa se. Niin kouluissa kuin työpaikoillakin.
 17. Arvokas vanhuus ja tarpeeksi aikaa jokaisen hoidossa olevan ihmisen aitoon kohtaamiseen.
 18. Ihmiselle niin laaja vapaus päättää omista asioistaan kuin mahdollista ilman, että muiden oikeus samaan vaarantuu.
 19. Päihteidenkäyttäjien tehokkaampi hoitoonohjaus ja apu esim. alkoholistin koko lähipiirille.
 20. Turva- ja ensikotien resurssit kuntoon. Lähestymiskiellon rikkomisesta kunnon rangaistus. Kenenkään ei pidä joutua elämään väkivallan tai sen uhan pelossa.
 21. Luonnon ja sen monimuotoisuuden turvaaminen. Kauniit metsät, puhdas ilma ja kirkkaat vedet, jotta tulevaisuudessakin on mahdollista nauttia luonnosta.
 22. Ei kasvateta nuorten sukupolvien velkataakkaa. Asiat tulisi aina jättää parempaan kuntoon, kuin missä ne on itse saanut.
 23. Demokratian edellytykset turvattava: yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, nuorten vaikutusmahdollisuudet ja puoluepolitiikan arvonpalautus.
 24. Koko väestölle ja etenkin naisille enemmän mahdollisuuksia osallistua maanpuolustukseen ja kriisinhallintaan. Suomi Natoon.
 25. Heikommista pidettävä huolta, esim. vammaisten palvelut, paperittomien kiireellinen sairaanhoito ja asunnottomuus.

+1 Yhteiskunnan tehtävä on olla mahdollistaja. Sellainen, jossa jokainen voi tavoitella unelmiaan ja tehdä omia valintojaan. Sellainen, jossa jokainen voi menestyä omilla mittareillaan.