Valtuustoaloite 16.11.2020: Nuorisovaltuutetuille virkakummit lautakuntiin

Valtuustoaloite 16.11.2020

Turku

Nuorisovaltuutetuille virkakummit lautakuntiin

Nuorten osallisuus on tärkeää nuorten hyvinvoinnille ja nuorten äänen kuulemisesta hyötyy koko kaupunki. Turussa nuorisovaltuusto on saanut edustuspaikat jo lautakuntiin, mikä auttaa nuoria tuomaan esiin mielipiteensä, kun asioista lautakunnassa päätetään. Vielä olisi kuitenkin parantamisen varaa nuorten mahdollisuuksissa vaikuttaa lautakunnan päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Pelkkä kokouksissa istuminen ei vielä takaa aitoa kuulemista eivätkä listalla olevat asiat välttämättä selviä nuorille pelkkää esittelytekstiä lukemalla.

Joensuu on ongelmaa ratkaistakseen ottanut käyttöön nuorille omat virkakummit (https://yle.fi/uutiset/3-11642679). Virkakummit avaavat päätöksentekoa ja pitävät huolen, että nuoria kuullaan jo valmisteluvaiheessa. Kummeiksi voidaan valita esimerkiksi viranhaltijoita, jotka toimivat lautakunnissa valmistelijoina tai esittelijöinä.Tarkoitus ei ole lisätä viranhaltijoiden työtaakkaa liiaksi ja mieluiten tehtävään tulisikin valita joku siihen vapaaehtoinen. Joensuun kokemusten mukaan virkakummina toimiminen on kuitenkin nähty myös viranhaltijoille antoisana ja se on auttanut heitä saamaan uusia näkökulmia työhönsä. Kuntalaisten kysymyksiin vastaaminen kuuluu lisäksi jo muutenkin viranhaltijoiden tehtäviin.

Nuorisolautakunnan puheenjohtajana olen valmis pilotoimaan mallia ensin nuorisolautakunnassa ja tämän pohjalta toivon kaupungin selvittävän mahdollisuutta nimetä virkakummit nuorille jokaisesta lautakunnasta. Olen myös kysynyt asiaan nuorisovaltuuston puheenjohtajiston mielipidettä ja he pitivät aloitetta kannatettavana.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turku selvittää ja valmistelee virkakummien käyttöönottoa kaikkiin lautakuntiin nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Työssä otetaan huomioon nuorisolautakunnasta saadut kokemukset.

Janika Takatalo ym.

Kuvaaja: Salla Merikukka