Valtuustoaloite 16.10.: Koulujen ovet auki puoluetoimijoille

Valtuustoaloite 16.10.2017

Koulujen ovet auki puoluepolitiikkaan tutustumiselle

Monet nuoret pitävät politiikkaa ja päätöksentekoa vaikeana ja itselleen kaukaisena asiana. Tämä johtuu osittain siitä, että nykyisellään kouluissa opetetaan asiasta suhteellisen vähän. Nuorisobarometri 2014 mukaan 29% nuorista jätti äänestämättä. Iso osa nuorista kokee, ettei äänestämisestä ole heille mitään hyötyä.

Olisi tarkoituksenmukaista, että koulut avaisivat ovensa puolueille, jotta mahdollisimman moni nuori saisi kosketuspintaa poliittiseen päätöksentekoon. Käytännössä tämä voisi toteutua esimerkiksi poliittikkateemapäivän tai järjestötorin muodossa. Puolueiden vieraillessa kouluilla nuoret voisivat kysyä itseään askarruttavista asioista sekä kertoa omia ajatuksiaan elinympäristönsä kehittämisestä. Sen lisäksi he pääsisivät tutustumaan puolueiden arvomaailmaan käytännön tasolla. Tiedon saaminen on tärkeää, jotta nuorista kasvaisi aktiivisia kansalaisia.

Turun nuorten on päästävä tutustumaan poliittiseen päätöksentekoon sekä puoluepolitiikkaan käytännönläheisesti. Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Turku kannustaa koulujansa avaamaan ovensa puoluetoimijoille ja yhtenäistää käytäntöjä koulujen välillä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi suositusten muodossa ja tulevissa paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa.

Allekirjoitukset:

Janika Takatalo

Linkki juttuun: http://www.aamuset.fi/uutiset/3693404/Euro+ja+Takatalo+Koulujen+ovet+auki+puoluetoimijoille