Digitaalinen lukeminen saatava pikaisesti samalle viivalle painetun kanssa

Digitaalinen lukeminen saatava pikaisesti samalle viivalle painetun kanssa

Kirjoja ja lehtiä on kohdeltu verotuksessa pitkään eri tavalla sen mukaan, ovatko ne sähköisiä tai painettuja, sillä painetun arvonlisävero Suomessa on 10% ja sähköisen 24%. Tässä ei nykypäivän digitaalistuvassa maailmassa ole järkeä.

EU:n voimassa oleva arvonlisäverodirektiivi sallii jäsenvaltioille enintään kaksi alennettua verokantaa, mutta monet jäsenmaat ovat neuvotelleet poikkeuksia tähän direktiivin säätämisen tai unioniin liittymisen yhteydessä. Siksi nykyinen sääntely on kohdellut jäsenmaita ja eri julkaisutapoja epätasa-arvoisesti.

Niin sanottua digialvia, eli sähköisten julkaisujen arvonlisäverokannan alentamista, on ajanut Suomessa moni taho jo pitkään. Kokoomusopiskelijat ovat pitäneet tavoitetta esillä Kokoomuksessa ja se onkin saanut vahvaa kannatusta. Viime puoluekokouksessa digialvista tehtiin puolueen virallinen tavoite Kokoomusopiskelijoiden aloitteesta.

Digialv on ollut käsittelyssä Euroopan rahaministerien neuvostossa Ecofinissä jo useamman kerran. Päätöksenteko on kuitenkin kestänyt, sillä veromuutokset vaativat kaikkien jäsenmaiden hyväksynnän. Nyt vihdoin asiaan näyttäisi olevan tulossa muutos, sillä Ecofin päätti lokakuun kokouksessaan tukea sähköisten julkaisujen alvin alentamista. Valtiovarainministeri Petteri Orpo lupasi tämän myötä aloittaa asian valmistelun kiireellisenä myös Suomessa, jotta se saataisiin voimaan viimeistään vuonna 2020.

Tämä on oikea suunta. Digitaalinen lukeminen on saatava pikaisesti samalle viivalle painetun kanssa. Alennus tarkoittaisi parhaimmillaan piristyvää e-kirjojen ja sähköisten lehtien myyntiä, ja heijastuisi siten myös kirja- ja media-alan työllisyyteen. Ehkäpä kaikkein tärkein peruste olisi kuluttajahintojen lasku oppimateriaaleissa. Yhä enenevässä määrin opetus on digitaalista ja oppimateriaalimaksut tekevät ison loven monen perheen ja opiskelijan rahapussiin. Digialv on mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta merkittävä teko. Samalla se kannustaa suomalaisia lukemaan ja kohentaa näin lukutaitoa, josta olemme huolissamme.

Janika Takatalo
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta