Valtuustoaloitteeni 28.8.2017: Lisää seisomatyöpisteitä Turun kirjastoihin

Valtuustoaloite 28.8.2017

Lisää seisomatyöpisteitä Turun kirjastoihin

Suomalaiset aikuiset viettävät lähes 80 % valveillaoloajastaan liikkumattomina, pääasiassa istuen. Nuoret istuvat vielä enemmän kuin keski-ikäiset. Korkeakoululiikunnan barometrin (2013) mukaan korkeakouluopiskelijat istuvat keskimäärin 9-10 tuntia päivässä. Keskeinen syy suureen päivittäiseen istumisen tuntimäärään on se, että opiskelu on pitkälti istumista luennoilla, tietokoneen tai tenttikirjan ääressä.

Liiallinen istuminen on terveysriski, vaikka henkilö täyttäisi nykyiset liikuntasuositukset. Pitkäkestoinen istuminen voi kuormittaa yksipuolisesti kehon tukirakenteita ja on todennäköisesti yhteydessä niska- ja alaselkäkipuihin. Pitkään jatkuva ja toistuva paikallaanolo myös altistaa pitkäaikaissairauksille kuten erilaiset valtimosairaudet ja diabetes.

Kirjasto on tärkeä työskentelypaikka monelle nuorelle ja aikuiselle. Kirjastoissa tehdään läksyjä, luetaan tentteihin, kirjoitetaan lopputöitä ja valmistaudutaan pääsykokeisiin tai ylioppilaskirjoituksiin. Siellä myös vietetään vapaa-aikaa lehtiä ja kirjoja lukien. Jos päivällä on jo opiskelu- tai työpaikalla tullut istuttua kokonainen päivä, olisi tärkeää, että sama ei jatkuisi enää iltapäivällä ja illalla. Turun kirjastojen tulisi näyttää esimerkkiä ja kannustaa ihmisiä työskentelemään yhä useammin seisten.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Turku alkaa systemaattisesti lisäämään seisomismahdollisuuksia kirjastoissaan seuraavin keinoin:

  • Kartoitetaan nykyisten seisomatyöpisteiden määrä alueen kirjastoissa
  • Selvitetään nykyisten seisomatyöpisteiden käyttöastetta ja sijoittelua – ovatko ne helposti saavutettavissa ja ovatko ne houkuttelevana vaihtoehtona hyvin näkyvillä?
  • Lisätään systemaattisesti seisomapisteiden määrää ja uusia pöytiä hankittaessa korvataan vanhoja sähköpöydillä tai muilla säädettävillä ratkaisuilla.
  • Huomioidaan seisomisen vähentäminen tiedotuksessa ja mahdollisten julistekampanjoiden yhteydessä, lisätään henkilökunnan ja asiakkaiden tietoisuutta istumisen vähentämisen hyödyistä ja ohjataan hyödyntämään seisomismahdollisuuksia nykyistä enemmän.

Janika Takatalo