Sivistys: osaava Turku

Turku on vanha sivistyskaupunki, jonne perustettiin katedraalikoulu jo 1280-luvulla. Sitä seurasi Suomen vanhin yliopisto, Turun Akatemia. Tänä päivänä Turussa toimii kuusi korkeakoulua sekä lukuinen määrä toisen- ja perusasteen oppilaitoksia. Ne ovat mahdollisuuksien Turun ehkäpä suurin potentiaali.

Olemme kuitenkin resursoineet tätä kaiken perustaa liian vähän. Tuoreimmista PISA-tuloksista voidaan nähdä, kuinka alueelliset erot ovat kasvussa, ja esimerkiksi Länsi-Suomi on jäänyt pääkaupunkiseudun jalkoihin peruskoululaisten oppimistuloksissa. Oppimistulokset eivät toki aina ole suoraan verrannollisia opetukseen käytettyyn rahaan. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että jos tuntikehyksiin, sijaismäärärahoihin ja laitehankintoihin laitetaan jatkuvasti vain lain vaatima minimi, emme silloin tarjoa parasta mahdollista lapsillemme ja nuorillemme.

Toinen hyödyntämätön potentiaalimme löytyy korkeakoulujen yhteistyöstä ja yhtenäisestä kampusalueesta. Turussa on sikäli ainutlaatuinen tilanne, että korkeakoulumme sijaitsevat sekä lähellä toisiaan että lähellä keskustaa. Kupittaan alueesta tulee muodostaa yhtenäinen tiede- ja yrityskampus, jossa eri alojen opiskelijat kohtaavat toisensa sekä tulevat työnantajansa jo opiskeluaikana. Samalla alueesta tulee suunnitella omaleimainen kaupunginosa, joka on edelläkävijä niin ulkoalueiden, valaistuksen kuin liikenteenkin suhteen.

Sivistys on toki paljon muutakin kuin koulutusta. Se on tietoa, taitoa ja sydämen sivistystä. Sivistys on myös kykyä elää muutoksessa ja nähdä muutokset mahdollisuutena parempaan. Sivistyspalveluihin voidaan laskea varhaiskasvatuksen ja koulujen ohella esimerkiksi kirjastot, museot ja näyttelyt. Turku voi historiallisen perustansa puolesta hyvin profiloitua Suomen sivistyspääkaupungiksi. Mielestäni tähän täytyy panostaa.

Tavoitteeni osaavan Turun mahdollistamiseksi:

Varhaiskasvatus ja oppilaitokset

 • Selvitetään mahdollisuudet tarjota maksuton, osa-aikainen varhaiskasvatus Turussa koko ikäluokalle
 • Varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa parannetaan lisäämällä yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia ja huolehtimalla riittävistä resursseista palkata tarpeeseen sijaisia
 • Lisätään mahdollisuuksia kielikylpyihin ja –suihkuihin varhaiskasvatuksessa, lisätään eri kieliryhmien välisiä kohtaamisia jo hiekkalaatikolla
 • Päiväkotien ja koulujen oppimisympäristöjen on oltava terveellisiä, turvallisia ja liikkumiseen kannustavia
 • Erityisluokkien toimintamahdollisuudet Turussa on turvattava, kielten opetusta varhaistettava ja laajennettava myös tavallisilla luokilla
 • Kiusaamisen ehkäisyssä otettava kaikki uusimmat keinot käyttöön ja kiusaamiseen aina puututtava tiukasti. Turusta edelläkävijä kiusaamisen torjunnassa.
 • Jokaisen koulun on oltava Liikkuva koulu ja KiVa-koulu
 • Toisella asteella lähdettävä rohkeasti mukaan valtakunnallisiin kokeiluihin ja mahdollistettava uusimman teknologian käyttö opetuksessa
 • Yhteistyötä toisen asteen ja korkeakoulujen välillä lisätään, esimerkkeinä lukioiden tiedelinjat sekä yliopistojen kurkistuskurssit
 • Ammatillisen koulutuksen resurssit turvattava ja koulutussopimus -koulutusta lisättävä, ammatillisen koulutuksen reformin tuomat mahdollisuudet hyödynnettävä täysimittaisesti

Kampusalue ja korkeakoulupolitiikka

 • Aluetta suunniteltava kokonaisuutena Turun yleiskaava 2029:ää laadittaessa
 • Omaleimaisuus alueelle luodaan esimerkiksi erikoisilla lyhtypylväillä, erottuvilla opastekylteillä ja huippumuotoilua edustavilla maamerkeillä
 • Kulkeminen alueella hoidetaan pääasiassa kaupunkipyörillä, sähköbusseilla ja raitiovaunulla – myös autoille mahdollistettava riittävästi pysäköintitilaa
 • Ulkoalueille jätetään viheralueita virkistymiseen, opiskeluun ja työskentelyyn – nämä toimivat samalla alueen hiilinieluina
 • Ristiinopiskelua ja kohtaamista eri korkeakoulujen ja eri alojen välillä lisätään: esimerkiksi sairaanhoitajat työskentelisivät yhdessä lääkärien kanssa jo opiskeluaikana
 • Kampus ei tyhjenisi iltaisin ja öisin, sillä asumista ja palveluja lisättäisiin: toisin sanoen kaavoitetaan esimerkiksi opiskelija-asumista ja yritystiloja Kupittaalle ja Itäharjun alueelle
 • Start-upit ja yhdistykset tarvitsevat kampusalueella lisää tilaa: keskustassa kokeiltuja pop-up liiketiloja voisi soveltaa myös pop-up harrastus- ja tapahtumatiloiksi

Kirjastot, museot ja näyttelyt

 • Kirjastoista ”koko kansan olohuoneita”, eli monipuolisia media- ja kulttuuritiloja ihmisten väliselle kohtaamiselle
 • Kirjojen lainaamisen lisäksi kirjastosta voisi lainata esimerkiksi luistimia, porakonetta tai pyöräpumppua
 • Kirjasto tekisi enemmän yhteistyötä urheiluseurojen kanssa siten, että lapset saadaan esimerkiksi pelireissujen bussimatkoilla lukemaan tai kuuntelemaan kirjoja
 • Tehdään tapahtumien järjestämisestä Turussa helppoa ja houkuttelevaa, turha byrokratia pois
 • Museoiden tarjonta palvelemaan yhä monipuolisempaa joukkoa: enemmän esimerkiksi nuoria kiinnostavaa sisältöä
 • Taidetta enemmän esille sairaaloihin, vanhainkoteihin ja päiväkoteihin, kouluista enemmän vierailuja näyttelyihin ja konsertteihin
 • Kaupungin tulee tehdä enemmän yhteistyötä opiskelija- ja urheilujärjestöjen kanssa, jotta suuret tapahtumat näkyvät paremmin ja ovat kaikkien kaupunkilaisten saatavilla