Kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Suomea

Valmistelemani puolueen tasa-arvo ja -yhenvertaisuusohjelma avattuna alla. Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Suomea:
Seitsemän teemakokonaisuutta

Yleistä

 • Hallitus sitoutuu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä reformeissa. Seuraavan hallituskauden aikana laaditaan esimerkiksi tasa-arvo-ohjelma ja uusi tasa-arvoselonteko.
 • Kokoomus sitoutuu edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja niissä henkilövalinnoissa, joihin se pystyy vaikuttamaan.

Koulutus ja työelämä

 • Toteutetaan työelämän tasa-arvoa vahvistava perhevapaauudistus (Lue perheet ja työelämä -ohjelma tästä).
 • Toteutetaan toimia, joilla lievennetään vanhemmuuden kustannusten painottumista vain naisten työnantajille.
 • Pätevyys ratkaiskoon. Kaikenlainen syrjintä sukupuolen mutta myös esimerkiksi iän perusteella työelämässä tuomitaan jyrkästi. Poistetaan esteitä eläkkeellä olevien työelämään osallistumisen tieltä.
 • Painotetaan kasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa jokaisen oikeutta olla sellainen kuin on, ilman ulkoisten rooliodotusten tuomaa painetta. Tämä koskee niin henkilökohtaisia mieltymyksiä kuin yhteiskunnallisia rooleja kuten ura- ja ammatinvalintahaaveita.
 • Sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän vastaista työtä kouluissa on tehostettava, ja opettajien ja rehtoreiden osaamista häirinnän tunnistamisessa vahvistettava.
 • Helpotetaan erilaisten kotitalouspalvelujen saamista koteihin esimerkiksi kotitalousvähennystä laajentamalla. Mahdollistetaan ikääntyvää omaista hoitavan työssäkäyvän henkilön tuettu hoivavapaa läheisen tilanteen sitä vaatiessa.
 • Edistetään samapalkkaisuuden periaatetta, sovelletaan anonyymin rekrytoinnin kokeilujen tuottamaa tietoa ja tehostetaan tasa-arvolain velvoitteiden noudattamisen valvontaa.
 • Kehitetään toimintamalleja, joilla erityisesti maahanmuuttajanaisille rakennetaan kannusteita ja mahdollisuuksia oppia suomen kieltä, hankkia koulutusta päästä työelämään ja osallistua yhteiskuntaan.

Seksuaali- ja väkivaltarikokset

 • Toteutetaan raiskaus- ja hyväksikäyttörikosten kokonaisuudistus, jossa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja rikoksen uhrin asemaa ja suostumuksen puutteen merkitystä vahvistetaan.
 • Kiristetään väkivaltarikosten rangaistuksia. Vahvistetaan perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien mahdollisuuksia saada suojelua ja turvaa lisäämällä turvakotipaikkojen määriä ja saatavuutta.
 • Tarjotaan matalan kynnyksen neuvontaa puhelimitse niin väkivallan uhreille kuin tekijöille kierteen katkaisemiseksi. Nykyistä enemmän huomiota on suunnattava ennaltaehkäisevään, moniammatilliseen työhön ja tukipalveluihin.
 • Sovittelusta on luovuttava lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä rikoksissa.

Itsemääräämisoikeus

 • Säädetään jo lailla kiellettyä tyttöjen sukuelinten silpomista koskeva erillislaki, jolla pyritään vahvistamaan näiden tekojen saamista tuomioistuinten käsiteltäviksi.
 • Vahvistetaan naisten itsemääräämisoikeutta muuttamalla aborttilainsäädäntöä yleisen pohjoismaisen mallin mukaiseksi eli lopettamalla muodollisen perusteen ja lähetteen vaatiminen.
 • Toteutetaan translain kokonaisuudistus.
 • Otetaan lähtökohtaisesti huomioon mahdollisuus jättää intersukupuolisina syntyvien lasten kohdalla jompaankumpaan sukupuoleen määrittelevät lääketieteelliset toimenpiteet myöhempään vaiheeseen, ellei siihen ole pakottavia terveydellisiä syitä.

Vammaisten ja osatyökykyisten oikeudet

 • Vahvistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan esimerkiksi osa-aikatyön, kulttuurin ja muun virikkeellisen ja sosiaalisen toiminnan avulla.
 • Huolehditaan erityisesti julkisten paikkojen ja tilojen esteettömyydestä ja turvallisuudesta.

Maanpuolustus

 • Vahvistetaan naisten osallistumista maanpuolustukseen esimerkiksi laajentamalla kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa sekä lisäämällä tiedottamista vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tarjoamista mahdollisuuksista.

Erilaiset perheet

 • Helpotetaan adoptioprosesseja ja toteutetaan selvitys säännellyn, vapaaehtoiseen auttamishaluun perustuvan ja ei-kaupallisen sijaissynnytyksen mahdollistamisesta.
 • Otetaan erilaiset perheet yhtäläisesti huomioon perhevapaauudistusta ja muita perheitä koskevia reformeja tehdessä.
 • Turvataan eri osapuolten asema yhtäläisesti erotilanteissa, jotta esimerkiksi isiin kohdistuvaa vieraannuttamista ei pääsisi tapahtumaan.

Terveys ja hyvinvointi

 • Toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa valinnanvapaus, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä palvelun tuottajien valinnan kautta. Tämä on erityisen tärkeää vanhuksille, vammaisille henkilöille sekä paljon sairastaville.
 • Selvitetään sukupuoleen liittyvien välttämättömien terveystuotteiden siirtäminen apteekissa myytävien lääkkeiden arvonlisäverokantaan.
 • Painotetaan kehitysyhteistyössä erityisesti naisten ja tyttöjen koulutukseen sekä seksuaaliterveyteen liittyviä hankkeita.
 • Varmistetaan, että yhteiskunnan tuki erilaisille harrastuksille ottaa huomioon myös esimerkiksi eri liikuntalajien harrastajien erilaiset sukupuolijakaumat.
#Takatalo2019, Kokoomus, Varsinais-Suomen kokoomus, Eduskuntavaaliehdokas, Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kokoomuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
Eduskuntavaaliehdokas Janika Takatalo on edistänyt tasa-arvoteemoja aktiivisesti Kokoomuksessa

Luontoretki Teijon kansallispuistoon 17.3.

Lämpimästi tervetuloa viettämään kanssani leppoisaa sunnuntai-iltapäivää merelliseen Teijon kansallispuistoon Saloon sunnuntaina 17.3. klo 12.

Suomi tunnetaan maailmalla etenkin korkeatasoisesta koulutusjärjestelmästä ja puhtaasta luonnosta. Molemmat ovat myös minulle henkilökohtaisesti korvaamattoman tärkeitä asioita, joita tulee parhaalla mahdollisella tavalla vaalia. Kuten koulutusjärjestelmämme, myös luonto tulee jättää tuleville sukupolville hyvässä kunnossa.

Siispä tervetuloa järjestämälleni luontoretkelle Teijon kansallispuistoon. Voidaan puhua tavoitteistani eduskunnassa, politiikasta yleisemmin tai sitten ihan vain nauttia luonnon rauhasta ja grillauksesta.

Tapaamme sisäänkäynnin läheisellä parkkialueella sunnuntaina 17.3. klo 12 ja lähdemme sieltä liikkeelle. Tunnistat ryhmän #takatalo2019 -tiimitakeista.

Jos et ole vielä mukana tiimissäni, tästä pääset ilmoittautumaan mukaan: https://www.janikatakatalo.fi/tulemukaan/

Osa Teijon reiteistä sopii myös pyörätuolilla ja lastenvaunuilla kulkeville. Esteettömyysasioissa otathan yhteyttä, niin varmistetaan kaikkien yhdenvertainen mahdollisuus olla mukana. Myös lapset ja koirat ovat tervetulleita 🙂

Nähdään Teijolla!

Janika Takatalo, uusi ehdokas eduskuntaan, Salon kokoomus, Salo, Teijo, Teijon kansallispuisto, Luontoretki Teijon kansallispuistoon, #Takatalo2019, Varsinais-Suomi

Tahdon Tunnin Junan – Turun pääkirjastolla 13.3.

Tahdotko Tunnin junan? Tervetuloa kuulemaan asiantuntija-alustuksia Tunnin junasta sekä saamaan selville, mitä mieltä eri puolueet ja ehdokkaat ovat Tunnin junasta. Tilaisuus järjestetään Turun pääkirjaston Studiossa ke 13.3. klo 17-19.

Tilaisuuden aikataulu:
Klo 17.00 tervetulosanat Janika Takatalo, Tahdon Tunnin junan – kansalaiskeskusteluryhmän perustaja ja eduskuntavaaliehdokas (kok.)
Klo 17.15 Tunnin juna maakunnan ja sen elinkeinoelämän näkökulmasta Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja
Klo 17.40 Tunnin juna korkeakoulujen ja opiskelijoiden näkökulmasta Sini Saarinen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Klo 18.00 paneeli Tunnin junasta ja muusta ajankohtaisesta liikennepolitiikasta, paneelin juontajana toimii Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine.

Vahvistetut panelistit:
Janika Takatalo (kok)
Oscar Hätinen (kesk)
Jaakko Lindfors (vas)
Eeva-Johanna Eloranta (sdp)
Niina Ratilainen (vihr)
Ulla Achrén (rkp)
Tulossa mahdollisesti vielä edustajat puolueista ps ja kd.

Tervetuloa! Tila on esteetön.

Täältä voit lukea lisää tunnin junasta: http://www.tunninjuna.fi/

Tästä pääset mukaan Janikan kampanjatiimiin: https://www.janikatakatalo.fi/tulemukaan/

 

Tunnin juna, eduskuntavaaliehdokas, Salo, Turku