Kuntavaalit2017

Mahdollisuuksien Turku

Turku on historiallinen. Turku on kansainvälinen. Turku on sivistyksen kehto.

Turku on kotikaupunkimme.

Turku on myös paljon muuta. Parhaimmillaan se on yhteisö, joka takaa sujuvan arjen sekä tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia. Meillä jokaisella on unelmia, jotka liittyvät jollain tapaa kotiin, koulutukseen, työhön ja vapaa-aikaan. Kaupungin on oltava paikka, jossa nämä unelmat tehdään mahdolliseksi. Turun on siis ennen kaikkea oltava mahdollistaja.

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kunnista tulee sivistys- ja elinvoimakuntia. Kuntien tärkeimmät tehtävät tulevat painottumaan koulutukseen, kulttuuriin, liikuntaan ja elinvoimaisuuteen. Hyvä kunta panostaa lapsiin ja nuoriin – siis tulevaisuuteen. Se myös luo edellytykset työpaikkojen syntymiselle ja hoitaa talouttaan viisaasti. Se huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista, kehittyy rohkeasti sekä muistaa vastuunsa tuleville sukupolville. Sellaisen haluan Turun olevan.

Mottoni on, että paikat ja asiat tulee aina jättää parempaan kuntoon, kuin missä ne on itse saanut. Turku on antanut minulle jo tähän mennessä paljon. Haluan antaa edes vähän takaisin ja tehdä Turusta vieläkin paremman. Minulla on visio sekä taitoa ja tahtoa toteuttaa se. Tutustu alta tarkemmin ajatuksiini ja lähde tukemaan matkaani kohti kaupunginvaltuustoa.

Tehdään yhdessä Turusta osaavampi, rohkeampi ja kestävämpi – kaikille hyvä Turku.

Osaava Turku

Turku on perinteinen sivistyskaupunki, jonne perustettiin ensimmäinen koulu jo 1280-luvulla ja jossa sai syntynsä myös Suomen ensimmäinen yliopisto. Koulutus ja osaaminen on kaikkien mahdollisuuksiemme perusta. Emme kuitenkaan ole hyödyntäneet tätä vahvuutta vielä täysimittaisesti. Meillä on myös todella potentiaalinen tiede- ja yrityskeskittymä Kupittaalla. Visioni avulla tästä saadaan Suomen paras kampusalue, joka luo työpaikkoja ja kaupallistaa innovaatioita. Sivistys on lisäksi paljon muutakin kuin koulutusta. Haluan Turun kirjastojen, museoiden ja näyttelyiden olevan maan - ja miksei samalla vaikka koko Euroopan huippua.

  • Varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten resurssit on laitettava kuntoon
  • Kampusalueesta on tehtävä yhtenäinen ja yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten välillä on tiivistettävä
  • Kirjastoista moderneja media- ja kulttuuritiloja, museoiden ja näyttelyiden parempi integrointi muihin yhteiskunnan palveluihin (esimerkiksi taidetta sairaaloihin tai alakoululaiset museoihin)

Lue lisää teemasta Osaava Turku

Rohkea Turku

Kun turuilla ja toreilla ihmisiltä kysyy, mikä turkulaisessa politiikassa mättää, on vastaus melkeinpä jokaisen mielestä jähmeä päätöksentekokulttuuri. Olen myös kysynyt ihmisiltä, että mikä jähmeään päätöksentekokulttuurin auttaisi. Kuulemma se, että saataisiin tilalle uusia ja nuorempia päätöksentekijöitä. Päättäjänä lupaan suhtautua uuteen aina avoimin mielin. Minun Turkuni on elinvoimainen ja rohkea.

Elinvoimaisuus tarkoittaa sitä, että kaupunki on houkutteleva uusille asukkaille muuttaa ja siellä on myös edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle. Rohkeus ja elinvoima liittyvät kiinteästi myös kaupunkisuunnitteluun.

  • Kunnallisen elinkeinopolitiikan fokuksen tulee olla erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamisessa
  • Kaupunkirakennetta on ehevöitettävä, liikennettä sujuvoitettava ja palvelujen saatavuutta parannettava.
  • Rohkeisiin hankkeisiin, kuten Hyperlooppiin tai Funikulaariin tulee suhtautua mahdollisuuksina ja niitä tulee edistää

Lue lisää teemasta Rohkea Turku

Kestävä Turku

Turku on ainutlaatuinen kaupunki saaristomeren rannalla. Luonnonsuojelu ja ympäristövastuu edellyttävät kaupungilta kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kaikilla päätöksenteon osa-alueilla. Haluamme kaupungin säilyvän kauniina ja hyvinvoivana vielä seuraavillekin sukupolville.

Kestävä Turku on myös paljon muuta kuin järkivihreyttä. Kestävä Turku huolehtii taloudestaan vastuullisesti sekä panostaa asukkaiden hyvinvointiin ennaltaehkäisevästi. Erityisen tärkeänä koen nuorten syrjäytymisen ehkäisyn. Kestävä Turku linkittyy vahvasti myös vapaa-aikaan: virkistäytymiseen kaupungin viheralueilla, meriaktiviteettien harrastamiseen vastuullisesti ja liikuntaan joka luo hyvinvointia.

  • Järkivihreää politiikkaa hiilinieluja lisäämällä ja joukkoliikennettä sähköistämällä. Myös kevyen liikenteen reittien uudistaminen, älyliikenne ja jakamistalous käyttöön.
  • Harrastukset ovat parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Varmistetaan jokaiselle lapselle vähintään yksi mieleinen harrastus ja hoidetaan julkiset ulkoalueet liikumaan houkutteleviksi kaiken ikäisille. Pidetään huolta nuorisotakuun toteutumisesta.
  • Turvallinen olo on hyvinvoinnin tärkeä tekijä. Lisätään valaistusta ja yleistä siisteyttä. Huolehditaan, että asuinalueet eivät eriydy ja koulujen tasoerot eivät kasva. Myös lemmikkien turvallisuus otettava huomioon, sillä ne ovat suuri hyvinvoinnin tekijä omistajilleen.

Lue lisää teemasta Kestävä Turku