In English / På Svenska

Hello and welcome to my site!

I’m Janika Takatalo, a City Councillor for Turku, President of the Student Union of the National Coalition Party and a former Parliamentary Assistant to the Minister of Education and Culture. I’m very enthusiastic about politics and want to help build a society based on education, equality and sustainable development.

In the future, as the social and health care tasks are transferred from municipalities to regions, the administrative tasks of municipalities will focus increasingly on education, leisure and efforts to create vibrant communities. I am an expert on these issues thanks to my experience in education policy and politics in general. The Finland of my dreams is competent, audacious and based on sustainable development. If you have any questions, please contact me and I will be very happy to share my policy ideas with you.

-Janika

Hej och välkommen till mina nätsajter!

Jag är Janika Takatalo, en 26-årig magisterstuderande i statsvetenskap och Samlingspartiets Studentförbunds ordförande. Jag är med i politiken för att bygga upp ett samhälle som baserar sig på bildning, jämlika möjligheter och hållbar utveckling.

Jag är medlem i Åbo stadsfullmäktige och ordförande i ungdomsutskottet. I framtiden står utbildning, fritid, livskraft och bildning alltmer i fokus för kommunernas uppgifter när landskapen börjar bära ansvaret för social- och hälsotjänsterna. På grund av mitt jobb och mina aktiviteter anser jag mig vara både en expert och en visionär just inom de här ämnesområdena. Mitt Finland är en kunnig och modig stad som grundar sig på hållbar utveckling. Läs mer om mina teman på mina nätsajter och ta gärna kontakt med mig om något fick dig att tänka på mina idéer.

-Janika